Haberler

 

 

Değerli Müşterilerimiz,

Bilindiği üzere, 2019/1 ile 2013/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin hükümleri gereği Tekstil-Hazır Giyim gibi ürünlere ithalat öncesi kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ve ithalatçı onaylı üretici ithalatçı bilgi formlarının her sene yenilenmesi ve ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların ek de belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2018 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) tarafımıza sunulmasını rica ederiz. Aksi taktirde, 31 Mayıs 2019 tarihi sonrası Kayıt Belgesi alınamayacaktır.

Not:

*İthalatçı Bilgi Formunda satılan mamul maliyeti satırında değer gösteren işletmeler üretici ithalatçı bilgi formunu da dolduracaklardır. ici ithalatçı bilgi formu için ithalatçının kaşe imzası yeterli olup ayrıca YMM onayı aranmayacaktır.