Haberler

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine yönelik düzenleme sağlanmıştır.

Bahse konu uygulama ile; gümrük beyannamesi verme sürecinin öne çekilmesi, gümrük idaresinden kaynaklı beklemelerin önüne geçilmesi, gümrük işlem süreçlerinin hızlandırılması, ihracatçılarımızın hammadde ve ara malı ithalatındaki dış ticaret süreçlerinden doğan zaman kayıplarının telafi edilmesi, doğabilecek ilave maliyetlerin (tahmil, ardiye, terminal, demuraj giderleri vb.) azaltılması ve bu sayede üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ek de yer alan Gümrük Tarife İstatistiki Pozisyonuna sahip ürünler için düzenlemeden yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı’na müracaat gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 


Not: Düzenleme kapsamındaki söz konusu eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi ve aynı konteyner içerisinde Tebliğ kapsamından yararlanmayan bir eşya olmaması ve yine alıcısı farklı olan başka bir eşya da olmaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle eşya parsiyel taşımacılık kapsamında olmamalıdır.

 

Not: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne sahip Firmalar uygulamadan direk yararlanabilecektir.