Haberler

 

ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güler: “Blokzincir Ticaret Platformu milli yazılımının 2019 son çeyreğinde uluslararası pazara hizmet ihracatı olarak açılması bekleniyor.”

BİLİŞİMİN YILDIZLARI

BlockchaIn teknolojisine ilgi hızla artıyor. Gerek devlet ve gerekse özel sektör tarafında kiminle konuşsanız, bir Blockchain projesinden bahsedildiğini duyma olasılığınız oldukça fazla. Yapılan bir araştırmaya göre bugün 706 milyon dolar olan Blockchain hizmet pazarının 2024 yılında 60 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bu kısa bilgiden sonra tamamen yerli sermaye ile İstanbul’da kurulmuş şirketimiz tarafından yaratılan ve hâlâ geliştirilmeye devam edilen Blokzincir Ticaret Platformu (BTP) nedir ona değinelim.

BTP; Hyperledger Fabric altyapısı üzerinde çalışan, bulut platformu bağımsız, dileyen her şirket ve kurumun kullanımına açık, kolay entegre olunabilen, sistemlere herhangi bir güvenlik riski oluşturmayan, kâğıtsız ortamda ticareti mümkün kılmayı hedefleyen, izin verilen ölçüde şeffaf, taraflar arasındaki güven unsurunu blokzincir teknolojisi ile sağlayan yerli bir blokzincir platformudur.

“Neden BTP?” dediğimizde elde edilen artıları en yalın hâliyle: İhracat işlemlerinde hızlanma ve kolaylaştırma, İhracatçılarımız için çok önemli bir rejim olan “dâhilde işleme rejimi”nin kolaylaştırılması ve etkin takibi, Geçici ithal, yatırım teşvikli işlemler ile fuar vb. etkinlikler için kolaylaştırma ve etkin risk yönetimi,İhracatı ithalat kalemlerine bağlı olan ülkemizde ithalat işlemlerinde kolaylaştırma ve etkin risk yönetimi, Lojistik üs olma hedefindeki ülkemizi dış ticaret cazibe merkezi haline getirmek için transit, antrepo, serbest bölge işlemlerinin kolaylaştırılması ve risk yönetimlerinin yapılabilmesindeki kolaylık, YYS statüsü bulunan şirketlerimizin ticari mevzuata uyum risklerinin azaltılması ve takibi,Kalem bazında eşya takibi ile IoT ve RFID teknolojileri desteği ile son kullanıcıya kesin bilgi transferi imkânı şeklinde sıralayabiliriz.

BTP’nin getirdiği yenilikler ve çözümler:

Tek gerçek veri,

Kâğıtsız tam dijital dış ticaret,

Tam şeffaflık ve izlenebilirlik,

Akıllı sözleşmeler ile ticari mevzuata uyum,İşletmeler ve devlet için etkin risk yönetimi,Maliyet ve işlem sürelerinde azalma.

Son yıllarda tedarik zincirindeki hızlı değişim; uluslararası ticaret yapan şirketlere aldıkları lojistik hizmetlerinde optimizasyon,entegre stok yönetimi, tedarik planlaması ve güvenilir lojistik hizmeti alma ihtiyacı gibi sorunlar şeklinde yansıyor.Tüm bunlar olup biterken sınır ötesi mal hareketindeki artış, devletlerin de ithalat ve ihracat kontrollerini uygulamaları noktasında zorluklar oluşturmakta. Fatura sahteciliği,yanlış menşe beyanı, gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan kompleks yapı ile ticarette kullanılan diğer belgelerin orijinalliklerinin tespiti gibi konular başlıca zorluklar olarak ön plana çıkıyor. Eşyaların sınır ötesi hareketleri; çevre ile ilgili endişeler, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması, fikri mülkiyet hakları, küresel terörizm ve organize suçlar ile mücadele gibi konuların da dikkate alınmasını gerektiriyor. Diğer yandan gümrük idareleri, giderek karmaşıklaşan ticaret politikası önlemlerini (kendi iç pazarlarını mukayeseli üstünlük sahibi ülkelerden koruyabilmek amacı ile) uygulamak durumunda kalmakta. Bu uygulamaların gerçekleştirilebilmesi noktasında oluşan zorluklar ise devletlerin vergi kaybına uğramasına veya elde ettikleri vergi gelirinden fazla kontrol harcaması yapmalarına neden oluyor. Tüm bu gelişmelerden dolayı hem uluslararası ticaret yapan şirketler hem de devlet, ticaretin akışında kullanılan tek ve doğru olduğu bilinen bilgiyi, tanımlanan izinler doğrultusunda şeffaf, güvenli, değiştirilemez ve tedarik zincirine baştan sona izlenebilirlik sağlayarak sunabilen bir teknolojiye ve bu teknoloji üzerinde konsensüs içerisinde çalışabilen bir platforma ihtiyaç duymaktadır.

ATEZ Yazılım Teknolojileri A.Ş. tarafından İngiltere’de kurulu Chain & Chain Tech. Ltd. aracılığı ile gerçekleştirilen teknoloji transferi sonrası son rötuşları yapılan Blockchain Ticaret Platformu, Schneider Elektrik, DB Schenker Arkas, Vakıfbank ve Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği konsensüsüne dayalı olarak başlatılan bir proje. Projenin öncelikli hedefi, Blockchain ağı üzerinden ilk pilot eşya transferini, yayına alınan bu yazımız sırasında gerçekleştiriyor olmak. Bu hedefinden sonra platform,Ümit Bisiklet’in üretmiş olduğu Türk menşeli bisikletlerin, yine bir bisiklet ülkesi olan Hollanda’ya ihracatını gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacaktır. Sonrasında tüm ihracatçı ve ithalatçılara, lojistik servis sağlayıcılarına,antrepo işletmecilerine, gümrük müşavirlerine, bankalara ve sigorta şirketlerine açık ve tamamen bağımsız olarak kullanımına sunmayı planlamaktadır.Blokzincir Ticaret Platformunun ilk know-how transferi sonrası tamamen ülkemizde geliştirildiğini ve platformun milli bir platform olarak ülkemiz için son derece önemli olan karayolu kurgusunda dünyadaki tek örneği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Blokzincir Ticaret Platformu milli yazılımının 2019 son çeyreğinde uluslararası pazara hizmet ihracatı olarak açılmasıbekleniyor.

Kenan Güler, Gümrük Müşaviri