Belge ve İzin Alımı
Devlet Yardımları
Dış Ticaret

2023 yılı için hedeflenen 500 milyar Dolarlık ihracat hedefine daha az bürokrasi ile ulaşmak için planlana ‘Gümrükte Tek Pencere' uygulamasının başlangıcı olarak kabul edilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 10.01.2013 tarihinde yayımlanan “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” ile yürürlüğe girmiştir.

 Bahse konu uygulama ile Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü tanınmaktadır.

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü nedir?

Hali hazırda başta AB üyesi ülkeler, Amerika, Güney Kore ve Japonya olmak üzere dünyanın 46 ülkesinde uygulanmakta olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Ülkemizde yerine getirilmekle yükümlü olunan kurallara uyan, kayıtları düzenli ve izlenebilir olan, kendi öz denetimini yapan/yaptıran, Mali yeterliliğe ve yeterli güvenlik standardına sahip firmaların güvenirliliğinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasıdır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü eşyanın diğer firmalara göre Gümrük İdaresi’nce daha az kontrole tabi tutulma, kontrol edilmesi gerektiği durumda kontrolde öncelikli verilmesi, Gümrük İdaresi’ne diğer Firmalara göre daha az bilgi verilmesi, Yerinde gümrükleme, İzinli gönderici başta olmak üzere Statü sahibi olmayan Firmalara karşı rekabet gücü arttırıcı kolaylıklar sağlamaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi bağlı bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen müracaatın ön değerlendirmesi sonrasında Gümrükler Genel Müdürlüğü Sonradan Kontrol Yetkililerince yerinde denetim ve değerlendirme sonrasında süresiz olarak düzenlenmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün sağladığı avantajlar

     1-) Eksik beyan usulü ,

     2-) Kısmi teminat uygulaması ,

     3-) Götürü teminat uygulaması ,

     4-) Onaylanmış ihracatçı yetkisi ;

       -  İhracatta yerinde gümrükleme izni ,

       - A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme izni ,

       - Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme izni

     5-) İzinli gönderici yetkisi ,

     6-) Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izni

         - Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı ,

         - Mavi hat uygulaması ,

         - Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması ,

         - Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması ,