denetimb

Yerli üretici sanayicilerin korunması amacıyla belirlenen ve yukarıda belirtilen Dış Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması, Gümrük Vergileri ve eş etkili vergilerin alınması beyan esasına dayanmaktadır.

Beyan esasının doğal sonucu denetimdir.

Bilgisizlik veya başkaca nedenlerle yasalara aykırı olarak gümrük idaresine yapılan beyanlar gümrük idaresi tarafından bir denetim yapılması halinde işletmeler için büyük bir risk ve maliyet oluşturacağı mutlaktır.
Bu riskleri, kazanılmış hakların kaybedilmesi, ithalattan süreli veya süresiz men olunması veya hiç alınmamış veya noksan alınmış vergiler ve bu vergilerin üç katı veya eşyanın gümrüklenmiş değerinin misli tutarında para cezası ödenmesi veya hürriyeti bağlayıcı cezaya ve aynı zamanda adli para cezasına muhatap olunması şeklinde sayabiliriz.
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca gümrük idaresine beyan eşya sahibinin doğrudan temsil verdiği çalışanları veya dolaylı temsilci olarak atadığı Gümrük Müşaviri / Gümrük Müşaviri şirketi tarafından yapılmaktadır.

Bu Beyan ister çalışanlar ister Gümrük Müşaviri tarafından yapılsın;idari tarafından bu beyanın denetimi sonucunda tespit edilen yasalara aykırıklardan dolayı, yukarıda belirtilen riskler ve maliytlerle eşya sahibi karşı karşıya kalmaktadır.

Her eşya sahibi gümrük idaresine yaptığı beyanın bir gün denetlenebileceği düşünerek bu beyanı nedeniyle oluşabilecek riskleri ve maliyetleri önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır. Çünkü bilinmektedir ki "Önlemek Ödemekten ucuzdur."

Bu nedenle gümrük idaresine yapılan beyanların ve bu beyana göre yapılan işlemlerin işlemi yapanlar dışında bu konuda uzman bir ekip tarafından belli aralıklarla denetlenerek gözden geçirilmesi ve muhtemel risklerin gümrük idaresinden önce tespit edilerek bunların bertaraf edilmesi ve bundan sonra oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

Riskler ve maliyetler çalışanların veya Gümrük Müşavirinin mesleki bilgi ve deneyiminin yetersizliği oranında artmaktadır. Şirketimiz konularında bilgili, deneyimli uzman kadrosu ile risklerin ve maliyetlerin tespiti ve bertaraf edilmesi ile birlikte bundan sonra oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda hizmete hazırız.