danismanlik2

Yoğun rekabetin yaşandığı dış ticarette başarı, eşyanın en az maliyetle tüketicinin veya üreticinin istediği yere zamanında teslim edilmesine bağlıdır.
Ancak, bazı ülkeler yerli üretici ve sanayicilerinin, insan sağlığının, hayvan bitki yaşam sağlığının ve de çevrenin korunması amacıyla tarife ve tarife dışı engellerle eşyanın pazara girişini gümrükte engellemeye çalışmaktadır.

Bu nedenle eşyanın gümrükte engellenmeden planlanan zamanda pazara sunulabilmesi için; mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların ve de yasaların verdiği hakların kullanılarak eşya gümrüğe gelmeden çözümlerin üretilmesi, uygulamaya konulması şarttır.
Diğer taraftan, gümrük vergisi maliyet unsurları arasında yer aldığından eşyanın yurt içi satış fiyatının belirlenmesinde bu verginin önceden bilinmesi büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca gümrük ve dış ticaret işlemleri ilgili olarak,

1- Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin İDARİ BİR KARARLA DÜZELTİLMESİ veya KALDIRILMASI veya İDARİ DAVA KONUSU YAPILMASI,

2- Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı GÜMRÜK İDARESİNE DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI, İTİRAZ YAPILMASI, VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILMASI ve MAHKEME KARARLARININ DANIŞTAY NEZDİNDE TEMYİZ EDİLMESİ,

3- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla yağılan suç duyuruları ile ilgili GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI VE SAVUNMALARIN HAZIRLANMASI, Konusunda uzman kişlerin bilgi ve deneyiminden yararlanılmasında işletmelerin haklarının korunması, mağduriyetlerinin ve maliyetlerin giderilmesi açısından sayılamayacak kadar yararlar bulunmaktadır.

Çağımızın bilgi çağı olması, uluslararası ticarette rekabet edebilirlik açısından da "bilgi" yi ön plana çıkarmaktadır. Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı ile Gümrüklerde tatbik edilen diğer mevzuatlarda ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında anında bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak rekabet üstünlüğünün ve maliyetlerin düşürülmesinin asli bir unsuru haline gelmiştir.

Universal Danışmanlık bilgili, deneyimli ve uzman kadroları ile yukarıda yer alan konularla birlikte aşağıda belirtilen konularda da hizmete hazır bulunmaktadır.

  • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Danışmanlığı
  • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı
  • İthalde Alınan Vergi ve Fonlarla İlgili Vergi Danışmanlığı