Dahilde İşleme İzin Belgesi

Bu belge sahibi kişi, ihracını taahhüt ettiği işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanacağı eşyayı, vergi ödemeksizin ve dış ticaret politikalarına tabi olmaksızın ithal edebilecektir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Bu belge sahibi kişi, yurt içinde bulunan bir eşyasını başka bir ülkede veya serbest bölgede ileri teknolojiden veya ucuz iş gücün-den yararlanarak, tamir ettirebilecek, daha ileri düzeyde işleme tabi tutturabilecek ve yeniletebilecektir.