Belge ve İzin Alımı
Devlet Yardımları
Dış Ticaret

Haberler

Dış Ticarette Risk Esasli Kontrol Sistemi

Yatırımlarda Devlet Yardımları

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi

TAREKS, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi ile Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı ifade etmektedir. 

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Firmaların Dış Ticaret işlemlerini kolaylaştırmasının yanı sıra, iş gücü, maddi ve zaman kayıplarını önemli bir ölçüde önlemli avantajlar sağlamaktadır. İhraç ürünleri üretiminde kullanılacak ithal hammaddelerin Gümrük Vergisi ve KDV'den muaf olmasını ister misiniz ?