Universal Danismanlik

25 Eylül Cumartesi

Her hata bir bilgisizliğin ya da bir yanılmanın sonucudur...

Edmont Goblot

Portal Giriş

Anasayfa HİZMETLERİMİZ YASALARIN TANIDIĞI HAKLAR VE BU HAKLARIN KULLANIMI

Yasaların Tanıdığı Haklar ve Bu Hakların Kullanımı

Yasaların tanıdığı hakları bilen ve kullanan kişiler, bu hakları bilmeyen veya kullanmayan kişilere nazaran her zaman rekabet üsünlüğünü sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir.
Dış ticaret ile uğraşan kişilerin bilmesi ve kullanması gereken ve kullandıkları taktirde maliyetlerini düşüren ve işlemleri basitleştiren hakların kullanılabilmesi için alınması gereken belgeler ve izinleri aşağıda yer aldığı şekilde sıralayabiliriz.

1- Dahilde İşlem İzin Belgesi
2- Hariçte İşleme İzin Belgesi
3- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
4- Anrepo Açma ve İşletme İzni
5- TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)
6- Gümrüksüz Satış Mağazaları Açma ve İşletme İzni
7- Garanti Muafiyet Belgesi
8- İthalatta Haksız Rekabet Hallerinde Dampinge veya Sübvensiona Konu olan İthalatın Önlenmesi için Soruşturma Açılması Talebinde Bulunma Hakkı
9- İthalatta Haksız Rekabet Hallerinde Dampinge veya Sübvensiona Konu olan İthalat için Yürürlüğe Konulan kesin önlemin gözden geçirilmesi için Soruşturma Hakkı
10- AQAP Belgesi
11- GMP Belgesi
12- Tip Onay Belgesi