18 Ekim Pazartesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç ürünleri üretiminde kullanılacak ithal hammaddelerin Gümrük Vergisi ve KDV'den muaf olmasını ister misiniz ?

 

 

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi; ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve yurt dışından ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen ve ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ithal edebileceği gibi yurtiçinden de aşağıdaki avantajlardan yararlanarak temin edebilmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile elde edilen avantajlar

  • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden istisna
  • 3. ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan istisna
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi istisnalı ithalat
  • Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan istisna
  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
  • Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı
  • Eşdeğer eşya kullanımına olanak verilmesi.
  • Yurtiçi alımlarda KDV istisnası sağlanması
  • Vadeli İthalat işlemlerinde %3 Kaynak Kullanım Destekleme Fonu muafiyeti sağlaması