Universal Danismanlik

23 Mayıs Pazartesi

Siz işiniz ile ilgilenin biz yasal güvenliğinizi sağlayalım


Portal Giriş

Eğitim

egitimbBilindiği üzere, resmi kanllardan (lise, üniversite) alınan eğitim süresi ve düzeyi arttıkça öğrenme kapasitesi de artmaktadır. Ancak hangi düzeyde resmi eğitim alınmış olursa olsun dünyanın en prestijli okulundan diploma alınmış olsa bile, yeni bir işe başlandığında tam randımanlı performans gösterilemez. Resmi eğitim kurumlarında öğretilen bilgiler ile uygulamada gerekli olan bilgiler arasında bazen uçurumlar olduğu da gerçektir.
Bu nedenle, çalışmalardan beklenen faydanın dolayısıyla verimliliğin sağlanabilmesi ve maliyetlerin azaltılabilmesi için işyerinin özgün koşullarına uygun firma için eğitim yapılması şarttır.
Unutmayalım; eğitim şirketler için beşeri bir yatırımdır.
Eğitimsiz iş gücünü eğitip bilgi ve beceri sahibi yapıldığı zaman o iş yeri daha az maliyet ile iş yapma olanağına kavuşmaktadır.
Başarıda dolayısıyla refah artışında temel etken etken insan kaynakları ve onun ürettiği ve kullandığı bilgisidir. Asıl önemli olan bilgili insandır.
Üstünde önemle durulması gereken konu ise eğitimin belli bir zamanda elde edilen bilgi ve beceriler olmadığı öğrenmenin hem kişiler hem de firmalar/kurumlar için yaşam boyu sürmesi gereken bir eylem olduğudur. Ancak sürekli öğrenerek bilgili insan olmak mümkündür.